Knižnica

Dňa 26. marca 2018 sme navštívili (žiaci 2. – 3. ročníka) knižnicu v Poprade. Knihovníčky nám poukazovali celú knižnicu, prešli sme priestory určené pre študentov aj dospelých a samozrejme aj pre deti. Najviac nás zaujal program o spisovateľovi Jozefovi Cígerovi Hronskom a jeho dielach pre deti. Týmto programom nás sprevádzali rozprávkové bábkové postavičky Smelý Zajko, Dubkáčik a Múdre kozliatko z jeho rozprávok. Na záver programu sme si pozreli rozprávku a rozlúčili sme sa. Pred odchodom domov, sme sa vyšantili na lanovej preliezačke. Celí natešení sme si sadli do vlaku a dojedli zásoby, ktoré nám pripravili naše mamky.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.