Koordinátor/Koordinátorka práce s rodinou – pracovná pozícia

Ministerstvo vnútra SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity obsadzuje voľné pracovné pozície
Koordinátor/Koordinátorka práce s rodinou
Pre Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. – NP PRIM
koordinator-pracovna-pozicia

Bookmark the permalink.

Comments are closed.