Kreslíme na chodník

V septembri 2016 sa v školskom areáli Materskej školy stretli s deťmi MŠ žiaci 0. ročníka, aby si vyskúšali spoločné kreslenie kriedami na chodník. Pani učiteľky deťom pomáhali a usmerňovali v námetoch na kreslenie. Po skončení si svoje kresby navzájom popozerali a s výsledkom boli spokojné. Spoločné stretnutie potom pokračovalo didaktickými hrami na školskom ihrisku MŠ. Deti prežili spoločne pekne dopoludnie.

Uložiť

Bookmark the permalink.

Comments are closed.