Krúžky fungujúce cez vzdelávacie poukazy 2018/2019

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2018/2019

Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina
Mixáčik Vaverčáková 8 štvrtok 13:30–15:30
Včielky Michlíková 16 piatok 13:30–15:30
Literárno-dramatický Gondová 16 piatok 13:30–15:30
100+1 hra Kotočová 17 pondelok 12:30-14:30
Športový Sedlačková 14 streda 13:30–15:30
Z rozprávky do rozprávky Balážová 14 štvrtok 13:30–15:30
Hudobno-pohybový Štelbacká 20 utorok 13:30–15:30
Bookmark the permalink.

Comments are closed.