Kto reprezentuje náš kraj

Získali sme ešte ďalšie ocenenie a to vo výtvarnej súťaži vyhlásenej Nadáciou PO CAR „Čo alebo kto podľa mňa najlepšie reprezentuje môj kraj?“ Porota ocenila výtvarnú prácu Daniela Kroščena, žiaka minuloročného 4.ročníka špeciálnej triedy finančným darom vo výške 100,-€, ktoré môže využiť na ďalší rozvoj svojho výtvarného talentu pod odborným vedením triednej učiteľky Mgr. Jany Baňasovej, ktorá tiež získala od Nadácie PO CAR pre školu finančný dar v rovnakej výške.
kto-reprezentuje-malba

Bookmark the permalink.

Comments are closed.