Literárna súťaž

Dňa 28. júna 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoročnej súťaže žiakov našej školy vo vlastnej tvorbe. Všetci prispievatelia boli nadšení z toho, že úlohu hlavného porotcu prijal pán Ing. Milan Budzák, ktorého literárnu tvorbu žiaci našej školy už poznajú. Na 1. mieste sa so svojou literárnou prácou umiestnil Nikolas Žiga, žiak 4. A triedy. Tretie miesto porota neurčila, ale dve druhé miesta získali Roman Žiga  a Dávid Kroščen z 3. A triedy. Všetkým účastníkom želáme veľa tvorivých nápadov aj do budúcnosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.