Maco Mišo v našej MŠ

Dna  28.5.2019 našu škôlku  navštívil maco Mišo od spoločnosti Wustenrot. Deti ho privítali piesňou o medvedíkovi. Spolu sme si zaspievali i zatancovali. Maco Mišo rozdával deťom radosť i darčeky

Bookmark the permalink.

Comments are closed.