Maškarný ples detí MŠ

Už sa stroja sláviť malí, fašiangové karnevaly.
Krajčír vo dne v noci robí, šije maskám krásne róby.
Strieda ihly, strihá nite, bude krásy, uvidíte!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.