Matematická olympiáda

Na matematickú olympiádu v tomto školskom roku žiakov pripravovala učiteľky matematiky 3. a č. ročníka Mgr. V. Gurníková a Mgr.J.Kotočová
Náročné matematické príklady najlepšie zvládli a v olympiáde sa umiestnili títo žiaci:
3. ročník

  1. miesto Filip Kroščen
  2. miesto Martin Ktoščen
  3. miesto Štefan Horváth

4. ročník

  1. miesto Alex Kroščen
  2. miesto Eva Ščuková
  3. miesto Dominik Kroščen

Všetci víťazi boli odmenení vecnými cenami, ktoré ich určite potešili.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.