MDD v našej škole

Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré v živote môžeme dostať.
A preto sme pre našich žiakov pripravili  pestrý program zostavený z rôznych súťaží a hier. Deti boli nadšení a rozžiarili sa očká každého účastníka tejto vydarenej akcie.
Na záver nášho krásneho dopoludnia k nám zavítal Cirkus Galent !
Deti boli odmenené sladkosťami a dobrou náladou, prežili pekný deň a my im prajeme, aby takýchto chvíľ mali čo najviac.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.