Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl. Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov. So žiakmi sme si spoločne pozreli prezentáciu o histórii Rómov , rómskych zvykoch a tradíciách. Spoločne sme si zaspievali rómsku hymnu Gelem, gelem, vypočuli a zaspievali ďalšie rómske piesne. Následne si žiaci mohli pozrieť prezentácie , ktoré mali predovšetkým vzdelávací charakter. Na záver mladší žiaci vymaľovali rómsku vlajku a starší žiaci si otestovali svoje vedomosti o histórii Rómov prostredníctvom vedomostného testu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.