Mikuláš

Kedy už príde Mikuláš ? – pýtali sa žiaci našej školy celý týždeň, každý deň a na všetkých hodinách. To isté sa zopakovalo aj dnes ráno.
Prechádzkou po chodbách bolo počuť recitácie básničiek, spievanie piesni o zime, snehu a Mikulášovi. Bol to posledný nácvik pred tou veľkou udalosťou –návštevou Mikuláša. Ale aké prekvapenie !
Chodba bola premenená na divadelnú sálu. Rekvizity deťom hneď napovedali, že to bude cirkus. Prekvapene a spýtavo pozerali na svoje pani učiteľky. Kedy príde Mikuláš ? Deti stíchli s prvým taktom hudby a sústredene sledovali divadelné predstavenie. Hraný príbeh ich zaujal a zabavil. Predstavenie ocenili silným potleskom.
A Mikuláš nepríde ? – to bola otázka v každom očku našich detí. Vrátili sa do svojich tried a rozprávali sa o divadielku. Ich pozornosť však bola sústredená na zvuky prichádzajúce z chodby. Zvonček a buchot palice čerta prezradil, že Mikuláš je tu. Deti predviedli svoj umelecký výkon a Mikuláš s čertom striedavo chválili i žartovne hanili
každého žiaka. Balíčku sladkostí sa každý veľmi potešil.
S konštatovaním, že to bol najlepší Mikuláš odchádzali spokojné deti domov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.