Milí žiaci, nezabúdajte na školu, škola na vás tiež nezabúda!

 1. Nezabúdajte vypracovať pracovné listy. Vypracované úlohy – PL posielajte do školy prostredníctvom asistentky Danky. Zber sa uskutočňuje každý utorok a piatok po 10.00 hod.
 2. Pre žiakov školy sa po dohode s triednymi učiteľkami uskutočňuje online vzdelávanie prostredníctvom Facebooku a Messengera. Zatiaľ to funguje pre žiakov 4. A a 3. B.
 3. Navštevujte našu Facebookovú stránku – ZŠ S MŠ Vydrník, kde sa zdieľajú nové informácie pre žiakov i rodičov. Každý týždeň bude na nej zverejnená nová súťaž pre žiakov školy!
 4. Počas týchto dní sa venujte aj vykonávaniu praktických úloh typu:
  • venuj čas aj pomoci v domácnosti (pomôž mame a otcovi),
  • čítaj knihu,
  • hraj spoločenské hry s členmi svojej rodiny (Človeče, nehnevaj sa! Dámu a iné..),
  • relaxuj.
 5. Ak potrebujete povzbudiť, naša škola ponúka konzultácie s výchovným poradcom, ktorý je zaškolený i v odbore špeciálna pedagogika. Poskytne konzultácie nielen žiakom, ale i rodičom žiakov školy. Spojiť sa môžete emailom: zsvydrnik3@gmail.com. Po dohode si viete stanoviť čas na osobné konzultácie prostredníctvom Messengera.
 6. Ak potrebujete konzultovať s triednymi učiteľkami, môžete k tomu využiť mail:

Držíme si palce, aby sme spoločne zvládli nový spôsob učenia sa. Neboj sa ozvať svojmu učiteľovi a pýtaj sa ho na to, čo potrebuješ vedieť. 🙂
Vaša škola

Bookmark the permalink.

Comments are closed.