Mladé talenty škôl – MATÚŠ 2014

Dňa 6. mája 2014 sa prváčik našej školy, Peter Žiga, zúčastnil súťaže MATÚŠ 2014 (Mladé talenty škôl) vo Vikartovciach. Súťažil s pesničkou od Martina Madeja Ferrari.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.