Nadpis článku

Deti z materskej školy vo Vydrníku sa v januári 2016 zapojili do súťaže, ktorej cieľom bolo zhotoviť rozprávkový hrad z recyklovateľného materiálu. Súťaž vyhlásilo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Za prácu a šikovné ruky našich detí sme boli ocenení diplomom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.