Namaľuj si svoje práva

V decembri si žiaci znovu pripomenuli Dohovor o ľudských právach. Po prezretí zaujímavej prezentácie si nakreslil každý to ľudské právo, ktoré má pre neho najväčšiu hodnotu. Po dokončení sme si so žiakmi urobili výstavku výkresov ľudských práv.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.