Návšteva knižnice

Marec je mesiac kníh a tak deti z materskej školy spolu s pani učiteľkou navštívili dňa 26.3.2018 miestnu knižnicu. Spoločne sa pohrali s textom a ilustráciami rozprávkovej knihy Ako išlo vajce na vandrovku . Oboznámili sa s prácou tety knihovníčky , ktorá ich poučila ako správne zaobchádzať s knihou , kde sú uložené knihy pre deti a ako si knihu vybrať.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.