Návšteva MŠ Raciechowice – Caslaw 105

V dňoch 30.11.2018 – 1.12.2018 sa zástupkyňa pre MŠ Zuzana Pencáková zúčastnila študijno-poznávacieho zájazdu v Poľsku, kde navštívila MŠ Raciechowice – Czaslaw. Deti z tejto MŠ vystúpili s programom – tradičné poľské tance. MŠ účastníkom prezentovala edukačné činnosti zamerané na mesiac december. Na záver si jednotliví účastníci vymenili darčeky, ktoré pripravili deti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.