Návšteva obecnej knižnice žiakov z ŠKD

Aby sme u žiakov rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujem ich aj návštevou obecnej knižnice. Nebolo to inak ani tento školský rok. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť ako knižnica funguje, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá. Boli poučení pracovníčkou knižnice, ako treba s knihami zaobchádzať, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Dozvedeli sa, kto je autor a ilustrátor a  prečítali si krátke ukážky z kníh. Veríme, že aj týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.