Ocenenie vo výtvarnej súťaži

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Karola Ondreičku “Mesiac detskej tvorby“
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku “Mesiac detskej tvorby“, ktorej 20. ročník vyhlásilo občianske združenie Korytnačky, Nadácia SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovenský paraolympijský výbor a redakcia časopisu Fifík. Cieľom súťaže bolo osloviť predovšetkým deti so zdravotným znevýhodnením, podnietiť ich kreativitu i estetické cítenie. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 4 400 detí.
A veru sme neoľutovali. V kategórii “V krajine drakov“ získal žiak 4. ročníka špeciálnej triedy našej školy, Michal Tomko, pod vedením pani riaditeľky Mgr. Jany Baňasovej krásne 3. miesto. Na vyhodnotení súťaže a samotnom prevzatí ceny z rúk pána profesora Dušana Kállaya, dňa 28. januára 2020, v priestoroch kongresovej sály SPP-Dunaj v Bratislave sa zúčastnil osobne v doprovode pani učiteľky S. Vaverčákovej a pani asistentky D. Žigovej.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.