Ochranárik 2019

Dňa 29.11.2019 sa v zasadačke krízového centra Okresného úradu v Poprade konalo vyhodnotenie súťaže. „Ochranárik 112 čísla tiesňového volania a civilnej ochrany“. V krátkom príhovore všetkých prítomných privítal a následne ceny odovzdával samotný prednosta Okresného úradu v Poprade Ing.Slavomír Krafčák. V kategórii materských škôl sme získali 1.miesto s prácou Martinky Kroščenovej. Martinka pod vedením svojej triednej učiteľky Mariany Slavkovskej vytvorila záchranársku helikoptéru a postavičky záchranárov výlučne z odpadového materiálu. Získala diplom a krásne vecné ceny.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.