Ochranárik čísla tiesňového volania 112

Okresný úrad v Poprade, odbor krízového riadenia aj tento školský rok vyhlásil umeleckú súťaž na tému „Veď aj ja som záchranár“. Do súťaže sa zapojili aj deti našej MŠ so svojimi výtvormi pod vedením zástupkyne pre MŠ Zuzany Pencákovej.
3. miesto získal „Ochranárik“ Bibniany Žigovej, zhotovený z odpadového materiálu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.