Október – mesiac Úcty k starším

Október – mesiac Úcty k starším, sa žiaci našej školy podieľali na programe pre jubilantov z našej obce. Besiedku pre jubilantov organizoval Obecný úrad vo Vydrníku 23. októbra 2013. Deti z MŠ a osem žiakov ZŠ pod vedením p. učiteľky a p. vychovávateľky nacvičili krátky program, ktorým spestrili a spríjemnili posedenie jubilantom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.