Oslavy pre jubilantov

Mesiac október je mesiacom Úcty k starším, pri tejto príležitosti usporiadal Obecný úrad dňa 22.10.2014 slávnosť pre jubilantov obce.
Žiaci našej školy, pod vedením p uč. Mgr. Štelbackej a p. vych. Slavkovskej, prispeli k spestreniu programu svojím spevom, tancom a peknými básničkami. Tiež pripravili pre jubilantov zaujímavé jesenné darčeky, ktoré im na slávnosti odovzdali.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.