Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

Základná škola s materskou školou, Vydrník 121, oznamujeme rodičom detí, ktoré k 31. 8. 2016 dovŕšia 6 rokov, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 19.04. a 20.04.2016 v čase od 13.00 do 15.00 hod.
Na zápis je potrebné priniesť:

  • potvrdenie o zrelosti dieťaťa od detskej lekárky
  • rodný list dieťaťa
  • kartičku poistenca
  • občiansky preukaz oboch rodičov
  • 5,- € na zošity s predtlačou

Oznámenie (DOC)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.