Oznámenie o zápise detí do materskej školy

Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa do materskej školy na školský rok 2017/2018 , že môžu tak urobiť v dňoch 15.05.2017 – 19.05.2017 a to v čase od 15:30 – 16:00 hod. u pani Zuzany Pencákovej zástupkyne pre materskú školu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.