Oznámenie o zápise detí do Materskej školy

Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do materskej školy, že zápis sa uskutoční v mesiaci máj. Bližšie informácie o podmienkach prijatia, ako aj presný termín zápisu bude včas zverejnený.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.