Pamätná tabuľa k 75. výročiu oslobodenia obce

Pri príležitosti 75.výročia oslobodenia obce Vydrník sovietskymi vojakmi sa dňa 27.1.2020 na ich počesť, uskutočnila pamätná spomienka. Tejto udalosti sa zúčastnili aj žiaci ŠKD.
Na budovu OÚ bol osadený pamätný kameň, ktorý ma navždy pripomenúť odkaz padlých vojakov 2. sv. vojny.
Česť ich pamiatke.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.