Podtatranský Kubko

Dňa 26. marca sa konal už 13. ročník regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre žiakov s mentálnym postihnutím „PODTATRANSKÝ KUBKO“. Svoje zručnosti v prednese predviedlo 33 žiakov zo škôl: Spojená škola Poprad, SŠ Veľká Lomnica, ZŠ s MŠ Vydrník, ŠZŠ Svit, ŠZŠ Spišský Štiavnik, ZŠ Poprad – Matejovce, ZŠ s MŠ Spišské Bystré a ZŠ Hranovnica.
Súťaže sa zúčastnili traja žiaci špeciálnej triedy našej školy: Lukáš Ščuka, Patrik Tomko, Michal Tomko. A hoci sme nevyhrali, určite nám zostali pekné zážitky. „Veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

Bookmark the permalink.

Comments are closed.