Povedzme ÁNO čistej pitnej vode

Dňa 5. februára 2018 sme na našej škole podporili kampaň Povedzme ÁNO čistej pitnej vode. Poverení žiaci rozdali spolužiakom v 2. a 3. ročníku k desiate pohár čistej vody. V rámci vyučovania si žiaci rozprávali o správnej životospráve, pitnom režime a o priaznivých účinkoch čistej vody na ľudský organizmus. Žiaci tak aspoň na jeden deň vymenili džúsy a sladené malinovky za zdraviu prospešný nápoj.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.