Povinné zverejňovanie

Súhrnné správy o zadávaní zákaziek

Hospodárenie

Faktúry, objednávky, umluvy

Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávania

Rozpočet

Ostatné

  • Rada školy – Výzva
  • Rada školy – Komisia
  • Rada školy – Volebný poriadok
  • Comments are closed.