Práva dieťaťa

Deklarácia práv dieťaťa ako dokument na ochranu dieťaťa prijala OSN v roku 1959, obsahuje desať základných morálnych princípov potvrdzujúcich, že „ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má.“ V roku 1990 pristúpila k danému dokumentu aj Slovenská republika. Tak ako v minulom roku, aj tento rok sa mohli žiaci prostredníctvom zaujímavej prezentácie oboznámiť s právami dieťaťa a následne sa zúčastniť rôznych aktivít venovaných tejto téme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.