Prázdninový vidiek očami detí

Škola sa zapojila do 2. ročníka súťaže o najkrajšiu výtvarnú prácu a najkrajšiu fotografiu s prázdninovou tematikou. Súťaž organizovalo Občianske združenie MAS PRAMENE.
Boli sme veľmi úspešní, lebo Rudolf Horváth získal 1. miesto v kategórii FOTOGRAFIA a Damián Kroščen 3. miesto v kategórii VÝTVARNÁ PRÁCA .Vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa konalo 18.11.2015 v ZŠ Spišské Bystré. Ceny víťazom prišla odovzdať Emília Ringošová manažérka OZ MAS PRAMENE a starosta obce Mgr. Marián Luha . Žiaci boli odmenení okrem vecných odmien a diplomov návštevou Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici . Výlet do Tatier bol zavŕšený spoločným obedom v Tatranskej Lomnici. Žiaci majú pekné zážitky a už teraz sa tešia na budúci ročník súťaže.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.