Prednáška na tému ŠIKANOVANIE

Dňa 27. marca 2019 sa konala v našej škole prednáška na tému ŠIKANOVANIE, spojená s besedou, s por. Mgr. Máriou Holotňákovou, členkou PZ SR z Popradu. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka pracovali s pracovným zošitom poskytnutým PZ SR, venovali sa rôznym preventívnym aktivitám a diskutovali o rôznych formách šikanovania.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.