Prednáška o zdraví

Dňa 23. marca 2018 sa žiaci 3. – 4. ročníka zúčastnili prednášky o zdravej výžive a pohybe na podporu boja proti obezite. O svoje poznatky sa s nami prišla podeliť pani Mgr. Ľubica Sladečková hlavná referentka HDM (Hygiena detí a mládeže) . Žiaci mali možnosť rozšíriť si svoje poznatky z oblasti zdravého životného štýlu, o dôležitosti konzumovania ovocia a zeleniny a samozrejme o dôležitosti pohybu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.