Prednes poézie

Dňa 11. apríla 2018 sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy. Všetci žiaci sa poctivo pripravovali pod vedením svojich triednych učiteľov. Najskôr sa konali triedne kolá, z ktorých tí najlepší postúpili do školského kola. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií. V prvej kategórii súťažili žiaci  tretieho a štvrtého ročníka a v druhej kategórii žiaci  nultého, prvého a druhého ročníka. Porota stála pred veľmi ťažkou a zodpovednou úlohou, rozhodnúť o víťazoch.
Napokon rozhodla takto:

I. kategória:
1. miesto: Johanka Gapčová – 4. A
2. miesto: Nikolas Žiga – 4. A
3. miesto: Klaudia Kroščenová – 3. A
4. miesto: Adriana Kroščenová – 3. A

II. kategória:
1. miesto: Mária Terézia Gapčová – 2. A
2. miesto: Alexandra Žigová – 2. A
3. miesto: Nikola Kroščenová – 1. B
4. miesto: Lukáš Šťuka – špeciálna trieda – prvý ročník

Víťazi ale aj všetci ostatní súťažiaci dostali odmenu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.