Záujmová činnosť v školskom roku 2016/2017

Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov STRETNUTIA
DEŇ HODINA
Mladí výtvarníci J. Baňasová 17 streda 14:00-16:00
Mladý prírodovedec T. Michlíková 13 streda 12:35-13:35
Literárno dramatický A. Gondová 14 pondelok 12:40-13:40
100+1 hra so slovom J. Kotočová 13 pondelok 12:35-13:35
Hudobno-pohybový A. Sedlačková 14 štvrtok 12:35-13:35
Z rozprávky do rozprávky ZRRz I. Balážová 14 pondelok 12:35-13:35
Maškrtníček M. Slavkovská 15 streda 15:30-17:00
Bookmark the permalink.

Comments are closed.