Záujmová činnosť v školskom roku 2015/2016

Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov STRETNUTIA
DEŇ HODINA
Mladí výtvarníci J. Baňasová 13 streda 14:00-16:00
Tanečný krúžok T. Michlíková 15 pondelok 11:40-13:40
Športovo-pohyb. hry A. Gondová 14 pondelok 12:35-14:35
100+1 hra SJHz J. Kotočová 13 pondelok 12:35-14:35
Dramatický krúžok V. Gurníková 12 štvrtok 12:35-14:35
Z rozprávky do rozprávky ZRRz I. Balážová 14 pondelok 11:40-13:40
Varíme, pečieme M. Slavkovská 10 streda 16:00-17:30
Bookmark the permalink.

Comments are closed.