Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014

Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina
Poznávanie a ochr. prírody PNPz Sedlačková 19 Štvrtok 5.-6.
Tvorivá dramatika TDRz Gondová 14 Pondelok
Piatok
6.
5.
Tvorivá dramatika TDRz Kotočová 18 Pondelok
Štvrtok
6.
6.
Výtvarný krúžok VYTz Baňasová 15 Utorok 7.-8.
Varíme pečieme SVPz Michlíková 9 Štvrtok 5.
Šikovníci SI1z Balažová 7 Štvrtok 5.-6.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.