Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014

Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina
Mladí výtvarníci MVLz Baňasová 14 Streda 7.-8.
Ochranca prírody OPKz Michlíková 17 Utorok 6.
Športovo-pohyb. hry SPHz Gondová 14 Streda 6.
Športový krúžok Kotočová 11 Piatok 6.
Tanečný krúžok TANz Sedlačková 14 Utorok 6.
Z rozprávky do rozprávky ZRRz Balážová 12 Streda 5.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.