Krúžky fungujúce cez vzdelávacie poukazy 2014/2015

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2014/2015

Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina
Mladí výtvarníci MVLz Baňasová 15 štvrtok 14:00-16:00
Angličtina hrou AJHz Baňasová 8 pondelok 12:35-13:25
Ochranca prírody OPKz Michlíková 14 utorok 12:35-14:35
Športovo-pohyb. hry SPHz Gondová 14 streda 12:35-14:35
Športový krúžok Kotočová 14 streda 12:35-14:35
Tanečný krúžok TANz Štelbacká 14 štvrtok 11:40-13:40
Z rozprávky do rozprávky ZRRz Balážová 10 piatok 11:40-13:40
Bookmark the permalink.

Comments are closed.