Rozvrh krúžkovej činnosti v rámci projektu CVS

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2014/2015

Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina
Poznávanie a ochr. prírody PNPz Štelbacká 14 pondelok 11:40-13:40
Tvorivá dramatika TDRz Gondová 18 pondelok 11:40-13:40
Tvorivá dramatika TDRz Kotočová 16 pondelok 11:40-13:40
Výtvarný krúžok VYTz Baňasová 12 streda 13:30-15:30
Varíme pečieme SVPz Michlíková 8 štvrtok 11:40-13:40
Šikovníci SI1z Balažová 8 štvrtok 11:40-13:40
Bookmark the permalink.

Comments are closed.