Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2019/2020

Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2019/2020

 

Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov Deň Hodina
Mixáčik S. Vaverčáková 8 štvrtok 13:30-15:30
Včielky T. Michlíková 16 streda 13:30-15:30
Literárno-dramatický A. Gondová 16 štvrtok 13:30-15:30
100+1 hra J. Kotočová 16 utorok 13:30-15:30
Športový A. Sedlačková 12 piatok 13:30-15:30
Z rozprávky do rozprávky I. Balážová 14 streda 13:30-15:30
Hudobno-pohybový L. Štelbacká 16 pondelok 13:30-15:30
Tvorivé deti E. Bobková 14 utorok 13:30-15:30
Bookmark the permalink.

Comments are closed.