Projekt “Chvíle, s ktorými sa neplytvá”

Počas mesiaca jún sa naši štvrtáci spolu s triednou učiteľkou zapojili do projektu „Chvíle, ktorými sa neplytvá“, ktorú organizovala spoločnosť Whirlpool Corporation. Táto spoločnosť sa vždy zameriavala na zníženie plytvania potravinami vďaka výrobe inovatívnych spotrebičov. Zároveň už niekoľko rokov spolupracuje s pedagógmi a so žiakmi prostredníctvom tohto projektu, v ktorom poukazuje na skutočnú hodnotu potravín.

Žiaci sa hneď na začiatku dozvedeli, aké množstvo potravín je na Slovensku ročne vyhodené do odpadu a aké sú najčastejšie dôvody takéhoto zaobchádzania s potravinami. Potom sa venovali najmä radám a tipom, ako čo najviac obmedziť plytvanie potravinami v domácnostiach.

Zapojením do tohto projektu sme sa zároveň zapojili aj do súťaže. Žiaci vytvorili pekné pexesá potravín. Do súťaže sme poslali 2 ks pexesa, ostatné štvrtáci venujú mladším žiakom našej školy, aby sa pri hraní nielen zabavili, ale rozvíjali aj svoj postreh a logické myslenie.

Žiakom sa práca na projekte veľmi páčila, dozvedeli sa množstvo nových informácií.  Veríme, že prehodnotia svoj postoj k potravinám a jedlu, pričinia sa o to, aby sa alarmujúce číslo plytvania potravinami aspoň trošku znížilo.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.