Projekt policajného zboru Póla radí deťom

Dňa 16.04.2019 sa v našej škole v rámci prevencii bezpečnosti konala prednáška s členkou PZ SR Poprad por. Mgr. Máriou Holotňákovou. Žiaci II.A a II.B sa zapojili do preventívneho projektu policajného zboru SR „Póla radí deťom“. Žiaci sa prostredníctvom pracovného zošita zoznámia s dievčaťom, ktoré sa volá Póla a prostredníctvom nej sa naučia ako riešiť rôzne situácie. Projekt je určený žiakom mladšieho školského veku a zapojilo sa do neho 29 žiakov druhého ročníka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.