Prvá pomoc

Dňa 27.marca navštívili našu školu dvaja študenti – dobrovoľníci z Červeného kríža. Predviedli naším žiakom rôzne ukážky poskytnutia prvej pomoci pri niektorých úrazoch a poraneniach ako sú popáleniny, zlomeniny a krvácanie. Žiaci mali možnosť vyskúšať si ošetrenie týchto poranení na svojich spolužiakoch. Všetkých žiakov najviac zaujalo, ako poskytnúť prvú pomoc človeku, ktorý je v bezvedomí a nedýcha. Niektorí žiaci si resuscitáciu aj vyskúšali na umelej figuríne.
V závere tejto zaujímavej a veľmi poučnej besedy si žiaci prostredníctvom otázok od dobrovoľníkov z Červeného kríža zopakovali postup poskytnutia prvej pomoci pri jednotlivých poraneniach aj telefónne čísla na privolanie záchranárov, polície a hasičov. Dobrovoľníci pochválili šikovnosť žiakov a sľúbili, že sa na našu školu ešte veľmi radi vrátia. Žiaci sa poďakovali silným potleskom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.