Pytagoriáda

V školskom roku 2013/2014, v mesiaci február sa naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka zapojili do 35. ročníka školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda.
Žiaci vo vymedzenom časovom limite riešili matematické úlohy, ktoré boli zamerané najmä na logické riešenie úloh, či priestorovú orientáciu. Najúspešnejším riešiteľom – tretiakom je Daniel Dulovič a najúspešnejšou riešiteľkou na našej škole bola spomedzi štvrtákov Bronislava Kroščenová.
Víťazom srdečne blahoželáme !

Výsledková listina

3. ročník

 1. Daniel Dulovič
 2. Martina Žigová
 3. Slávka Žigová
 4. Nikola Žigová
 5. Bianka Kukurová
 6. Rudko Horváth
 7. Dominik Kroščen
 8. Diana Kroščenová

4. ročník

 1. Bronislava Kroščenová
 2. Miroslav Kroščen
 3. Veronika Gapčová
 4. Nela Danková
 5. Marek Gapčo
 6. Jozef Žiga
 7. Peter Žiga
 8. Sára Kroščenová
Bookmark the permalink.

Comments are closed.