Recitačná súťaž

Žiaci našej školy aj v tomto školskom roku bola súťaž v prednese poézie a prózy. Najprv boli zorganizované triedne kolá súťaže a 3 najlepší žiaci z triedy postúpili do školského kola. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií podľa veku. Na recitačnú súťaž bol pozvaný aj miestny spisovateľ pán Ing. Milan Budzák, ktorý bol zároveň aj predsedom poroty. Súťažiaci sa na súťaž pripravovali veľmi zodpovedne a výsledok ich práce bolo naozaj počuť a vidieť. Všetci prítomní na súťaži zaujato počúvali svojich spolužiakov a ich výkon ohodnotili silným potleskom.
V závere súťaže sa deťom prihovoril pán Ing. Budzák a predniesol niečo zo svojej tvorby.
Porota spoločne ohodnotila súťažiacich, vybrala tých najlepších a odmenila ich krásnymi cenami medzi ktoré patrila aj kniha priamo z rúk autora – pána Ing. Budzáka. Nie všetci však mohli vyhrať, ale napriek tomu boli odmenení aspoň malou sladkosťou.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.