Relikvie sv. Vincenta de Paul vo Vydrníku

V piatok 6.12.2019 o 10.00 hod. k nám zavítali relikvie sv. Vincenta de Paul. Putovanie relikvií nám pripomína to najdôležitejšie: nechať sa naplniť láskou a milosrdenstvom, aby sme mohli slúžiť iným podľa vzoru tohto svätca. Žiaci a učitelia našej školy mali možnosť zúčastniť sa krátkej prezentácie a súkromnej poklony. Ďakujeme pánu farárovi Mgr. Kaníkovi za pozvanie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.