Rok Milana Rastislava Štefánika

Rok 2019 bol vyhlásený vládou SR ako rok Milana Rastislava Štefánika. Aj žiaci našej školy si pripomenuli jeho sté výročie smrti. Dňa 29.10.2019 sme si pozreli prezentáciu o živote tohto významného politika, vojaka a astronóma, diskutovali o ňom a na záver nakreslili jeho portrét.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.